Závislosti jsou plíživí nepřátelé

Jsme jenom lidé, a proto máme kromě výhody rozumného a logického uvažování také nevýhodu, že dokážeme velmi lehce sklouznout do nejrůznějších druhů závislostí. Tyto závislosti ale dokážou takovým způsobem zamávat naším logickým systémem, že nás stáhnou až ke dnu našich sil. Přestaneme logicky a rozumně uvažovat, lžeme sami sobě beze studu a totéž provádíme i svému okolí. Samozřejmě, že nejvíce ubližujeme sami sobě a svým nejbližším. Ztrácíme pevnou půdu pod nohama a začínáme žít ze dne na den.

Vybojujte si plnohodnotný život

Člověk, který závislosti podlehl a tato závislost mu začíná zkracovat život, by se měl od zlověstného dna odrazit a vrátit se do života. Je k tomu zapotřebí opravdu pevné vůle a myšlenka zbavit se závislosti musí přijít ze svobodného rozhodnutí takto postiženého člověka. Pokud si přizná, že je závislý, pak už je jen krůček k uzdravení. Dobrovolný nástup do zařízení, například pro léčbu alkoholismu, už zmobilizuje jeho nejbližší okolí k podpoře v jeho rozhodnutí. Pokud máte podobný problém, skoncujte se závislostí a bojujte!